Aanpakken afval en milieu

Het afvalbeleid van de gemeente heeft ondanks de jaarlijkse verhogingen van de belastingen geen verbeteringen gebracht.
Het zwerfvuil is overal terug te vinden, inzamelpunten en vuilnisbakken worden gebruikt voor illegale dumpingen.
De PVV wil hier duidelijke maatregelen tegen nemen. De gemeentelijke milieuparken in Sittard, Geleen en Born blijven alle drie geopend. Illegale dumpingen van afval worden door de inzet van boa’s en camera’s bestreden en de overtreders worden hard aangepakt.
Groenafval mag blijvend gratis worden afgegeven op de milieuparken.
Ongediertebestrijding wordt geïntensiveerd en verbeterd.