Programmabegroting 2020

ONZE BIJDRAGE IN EERSTE TERMIJN VAN DE BEGROTINGSBEHANDELING 2020

? BEGROTING ALGEMEEN

Voorzitter, ik begin met een algemeen stukje over het Begrotingsrecht, want dat is misschien wel het meest fundamentele sturingsinstrument van de gemeenteraad. Veel raadsleden voelen zich hulpeloos verloren als ze in november weer dat dikke boek met veel getallen en tekst mogen doorakkeren. Onduidelijk is vaak wat je als raadslid precies nog kunt beïnvloeden.

? Dan krijg je vanzelf 360 technische vragen, die variëren van de systematiek van het ideaalcomplex tot de oprukkende Berenklauw.

Voor de gemeente Haarlemmermeer bijvoorbeeld was dit de reden om de begroting eens flink onder handen te nemen. En om een nieuw element toe te voegen, namelijk de financiële beleidsruimte. Juist in tijden van bezuinigingen speelt immers de vraag in welk deel van het budget nog daadwerkelijk financiële ruimte zit.

? Daarom hebben wij een Motie ingediend die hierover gaat.

Dan Voorzitter, zijn wij blij te lezen dat in 2020 een nieuwe Burgerpeiling komt. Ook staat op de agenda om een evaluatie te houden van onze Merkvisie “Ondernemend Sittard-Geleen”. Past die visie nog bij het huidige imago en onze identiteit?
Ik kan onderhand nog wel een andere slogan bedenken, maar dat wil ik u besparen.

Lees verder

  • 1
  • 2