STANDPUNTEN

Sittard-Geleen: één gemeente, onze gemeente!

Geachte inwoners van Sittard-Geleen-Born / beste gemeentegenoten,

Op 21 maart 2018 heeft de PVV met maar liefst 3 zetels zijn intrede gedaan in de gemeenteraad van Sittard-Geleen.

Sinds de verkiezingen zetten de raads- en burgerleden van de PVV zich in om ons programma in het beleid van de gemeente te vertalen.

Daarnaast staan de raad en burgerleden van de PVV ervoor garant dat iedere vergadering alle voorstellen getoetst worden aan onze uitgangspunten en dat uw belangen als inwoner steeds voor op staan.

De PVV is hiermee een steeds aanwezige factor om vernieuwing en verbetering af te dwingen.

De gevestigde orde en de plucheplakkers zijn door de PVV zeker goed wakker geschud.

Door bij de begrotingsbehandelingen steevast tegen lastenverzwaringen te stemmen en voor meer inspraak stelt de PVV de eigen inwoners voorop, en niet slechts een kleine elite.

Doordat u uw stem aan de PVV heeft te geven, heeft de PVV uw stem in de raad een plek gegeven.

De PVV is er klaar voor u, en wil met u samen verder werken om af te rekenen met het huidige bewind en Sittard-Geleen-Born betaalbaar te houden en weer terug te veroveren voor de gewone burger.