Asielzoekers, statushouders en AZC's

De PVV wil dat asielzoekers worden opgevangen in de regio’s grenzend aan het land van herkomst. Dit houdt automatisch in dat de PVV dus geen AZC’s binnen onze gemeente wenst.
Daarnaast wil de PVV dat de voorrang, die statushouders momenteel op de sociale woningmarkt krijgen via het gemeentelijke beleid, per direct wordt afgeschaft.
De PVV wil geen bed, bad en brood regelingen voor uitgeprocedeerde asielzoekers. Afgewezen betekent ook daadwerkelijk afgewezen. Uitgeprocedeerden dienen dus onverwijld te worden teruggestuurd en niet in de illegaliteit gedoogd te worden.