Bevorderen gezondheid en sport

De PVV is een groot voorstander van de breedtesport. Binnen dit kader is de PVV dan ook duidelijk voor het openhouden van sportlocaties.
In het bijzonder wil de PVV de zwembaden alle drie openhouden. Deze zijn binnen onze sportaccommodaties cruciaal voor zowel het door de PVV voorgestelde schoolzwemmen als ook voor recreatie en de gezondheid van onze inwoners.
De schaatsbaan en de ijsbaan in Geleen zijn voor onze gemeente eveneens speciale voorzieningen; ook deze dienen behouden te blijven.

De PVV wil het actief deelnemen aan sport, dus via breedtesport, krachtig stimuleren door het voeren van een goed accommodatiebeleid. Waarbij verenigingen en de bereikbaarheid en toegankelijkheid van de accommodaties centraal staan.
Binnen het sportbeleid wil de PVV het mogelijk maken dat sportverenigingen meer en vaker gast -en introductielessen voor scholieren, studenten en andere doelgroepen kunnen verzorgen; e.e.a. om de inwoners meer actief te krijgen.