De-islamiseren

De PVV wil er geen nieuwe moskeeën bij hebben en streeft daarnaast naar sluiting van alle bestaande moskeeën binnen de gemeentegrenzen.
De PVV staat voor sluiting van broeinesten van radicalisatie, die vaak verscholen zijn als illegale gebedsruimtes.
De PVV wil dat het dragen van religieuze en ideologische uitingen en symbolen voor personen in openbare ambtelijke functies verboden wordt.
De PVV vindt dat het ondersteunen van islamitische stichtingen en instituten afgelopen moet zijn.
De PVV staat klaar om samen met overheidsinstellingen zorg te dragen voor een beleid dat daadwerkelijk de-radicaliseren en de-islamiseren moet bevorderen. En wel op een zodanige manier dat dit de leefbaarheid en veiligheid in uw straten verbetert.