Een passende woningmarkt

De PVV wil een woningmarktbeleid dat zorgt voor veilige en levensloopbestendige woningen.
Een beleid dat ervoor zorgt dat bestaande woningen aangepast worden aan de eisen van de moderne tijd.
De PVV is van mening dat een goed huisvestingsbeleid voor onze gemeente ook moet waarborgen dat er voldoende passende woningen beschikbaar zijn. Dit betekent binnen onze gemeente dus beschikbaarheid voor alle doelgroepen. Zowel sociale woningen, seniorenwoningen, starterswoningen, woningen voor midden inkomens en woningen met aanpassingen voor een bijzondere zorgvraag.