Egoprojecten van bestuurders

De PVV wil geen grote, geld verkwistende en nutteloze egoprojecten voor bestuurders, zoals de Ligne met 25.000 m2 leegstaande retail, of een nieuw gemeentehuis!
De PVV staat voor een kritische beoordeling van nut en noodzaak bij grote (bouw) projecten. De PVV wil deze enkel ondersteunen als er duidelijke en aantoonbare voordelen en resultaten voor de burger aan ten grondslag liggen.
De PVV is van mening dat de burger meer gebaat is bij het heropenen van de gemeenteloketten in de stadsdelen Sittard en Born.

Sittard-Geleen-Born is een stad met meerdere wijken en kernen, waar te lang geld verdeeld is op basis van stadsdelen of voormalige gemeentes.
De PVV wil deze gang van zaken eindelijk eens doorbreken en besluiten tot investering weer nemen naar behoefte en op basis van gelijkwaardigheid. Dit betekent concreet dat iedere wijk en iedere kern die investeringen moet krijgen die noodzakelijk zijn!