Investeren in onze kinderen, in hun toekomst

De PVV wil uw kinderen een goede scholing garanderen, onze kinderen zijn immers onze toekomst.
Onze scholen zijn van gedegen niveau en hebben een signaalfunctie. Zwakkere scholen moeten worden ondersteund.
De PVV wil dat signalen vanuit scholen beter worden opgepakt, met als doel om onze kinderen een zo goed en breed mogelijke ontwikkeling te garanderen. Ook specifieke signalen op het gebied van bijvoorbeeld kindermishandeling, verwaarlozing en armoede dienen absoluut de aandacht te krijgen die dringend nodig is.

Ongeoorloofde afwezigheid moet worden tegengegaan, de leerplicht dient in onze gemeente nageleefd te worden.
De PVV wil ook meer inzet om het pesten op school te reduceren. De PVV is van mening dat wij ook daarin daadkrachtiger kunnen optreden.

De PVV vindt verder dat in Nederland (waterland) ieder kind moet kunnen zwemmen en dat het schoolzwemmen weer moet worden ingevoerd.
Daarnaast wil de PVV in het onderwijs aandacht voor het Limburgse dialect, onze streektaal.