Motie Protestvrije kinderen

Deze motie is door CDA, Stadspartij, 50-plus, SPA en VVD ondertekend. Deze motie is aangenomen!