Bijdrage van raadslid Daryl Pfoster tijdens de behandeling van de Kadernota 2019

Inbreng van raadslid Daryl Pfoster tijdens de raadsvergadering van 22 augustus 2019.