Onze eigen tradities en cultuur

De PVV wil wel investeren in festivals en culturele evenementen die de eigen lokale cultuur, tradities en streektaal stimuleren. En daarmee bijdragen aan de bescherming van ons eigen (culturele) erfgoed. De PVV staat voor het behoud en het doorgeven aan de komende generaties van onze Limburgse normen en waarden, gebruiken en tradities. De PVV denkt hierbij bijvoorbeeld aan de ondersteuning van onze carnavalsverenigingen, fanfares, harmonieën en schutterijen en onze streektaal. Tevens staan wij sterk voor het behoud van onze bibliotheken en muziekscholen.
Voorbeelden zijn er genoeg, ondersteuning blijft vaak uit omdat er te veel geld gaat naar elitaire kunst of overbodige (multi) culturele projecten.