Veiligheid en leefbaarheid

De PVV is een partij met ‘law and order’ hoog in het vaandel. Dit betekent dat de PVV staat voor meer veiligheid op straat en voor een harde aanpak van drugs gerelateerde overlast en criminaliteit; zowel in de stad als in de wijken en kernen.
De PVV wil dit bereiken door o.a. het werven van meer politievrijwilligers en het aanstellen van meer buitengewone opsporing ambtenaren (boa’s), die wat de PVV betreft een uitgebreider pakket aan bevoegdheden krijgen.
Ook is de PVV voorstander van het uitbreiden van het gebruik van cameratoezicht en preventief fouilleren.

De PVV is van mening dat ook dierenmishandeling een harde aanpak vergt, zowel op kleine als op grote schaal. Ook hierbij kunt u ons als burger helpen met uw stem.
De PVV geeft daarnaast geen enkele ruimte voor een parallel ideologisch sociaal controlesysteem binnen onze gemeente.

De leefbaarheid in onze wijken en kernen is voor ons een belangrijk en breed aandachtsgebied.
De PVV wil daarom een aparte wethouder voor Leefbaarheid en Veiligheid.