Vergroten inspraak burgers

De PVV is een groot voorstander van inspraak door burgers. Het bestuur is er per slot van rekening voor de inwoners van onze gemeente.
De PVV wil daarom dat de burger vooraf meer betrokken wordt bij het bestuur en de besluiten die genomen worden.
Hierin kunnen wijk -en buurtplatforms, inspraakavonden en raadsrondes een rol spelen.
Daarnaast wil de PVV dat er makkelijker referenda en enquêtes gehouden kunnen worden.
De PVV wil de mogelijkheid onderzoeken om referenda en/of enquêtes digitaal via een inlog met DigiD te houden.
Als inlog via DigiD veilig genoeg is om onze belastingen mee te kunnen opgeven dan moet het ook gebruikt kunnen worden voor een enquête of referendum.