Verlaging van de lokale lasten

De PVV wil minimale lokale lasten. De PVV wil dit realiseren door onder andere sober en kritisch om te gaan met subsidies.
Naast soberheid en een kritische houding is de PVV voorstander van gedegen controle.
Controle op de effectiviteit en de besteding van subsidies, zodat deze subsidies niet onnodig lang doorlopen of besteed worden aan zaken waarvoor zij in eerste instantie niet bedoeld zijn.
De PVV trekt een streep door onzinnige subsidies aan zogenaamde multiculturele, internationale en/of ecologische projecten. Projecten die onze inwoners niets opleveren, die enkel en alleen maar bakken met geld kosten.

 

De PVV wil de opbrengsten van bezuinigingen, die resulteren vanuit een sober en doelmatig beleid, teruggeven aan de inwoners van de gemeente middels verlaging van de lokale belastingen, zoals bijvoorbeeld de OZB.

De PVV verstaat onder verlaging van de lasten ook het aanpakken van de Kredietbank met haar woekerrentes. Inwoners die gebruik moeten maken van de Kredietbank dienen hierdoor uit de schulden te komen en niet door de woekerrentes verder in de problemen gebracht te worden.

De PVV is van mening dat hondeneigenaren al voldoende zijn uitgeknepen door het opleggen van regels en het betalen van boetes; de PVV pleit dan ook voor het afschaffen van de hondenbelasting.

De PVV staat voor een volledig transparant subsidieregister. Ook wil de PVV transparantie met betrekking tot alle declaraties van bestuurders en ambtenaren middels invoering van een openbaar declaratieregister.
De belastingbetaler heeft er recht op om op overzichtelijke wijze te kunnen inzien waar zijn of haar geld naar toe gaat.