Werkgelegenheid en economie

De PVV wil een stabiele economische omgeving creëren met voldoende werkgelegenheid. Door revitalisatie van bedrijventerreinen, campussen, winkelgebieden, centra en kleine kernen binnen de gemeente worden deze leefbaarder, aantrekkelijker en beter bereikbaar.

Aantrekkelijker betekent voor de PVV ook het versimpelen en verminderen van regelgeving.
Regels met een Noord-Koreaans karakter, zoals het reclame -en uitstallingsbeleid, worden afgeschaft! Onze centra mogen een eigen karakter hebben en dit ook tonen; eenheidsworst past niet in onze gemeente.

De PVV wil daarnaast meer investeren in het MKB als motor van onze economie; tevens wil de PVV maakindustrie terughalen en verstevigen in onze regio.

De PVV zet in op passende en goed opgeleide werknemers op ieder niveau, die met hun scholing in onze maak -en kennisindustrie aan de slag kunnen en blijven.

De PVV staat voor een herziening van het parkeerbeleid zodat de bereikbaarheid van onze instellingen, bedrijven, winkels en horeca gegarandeerd blijft. Hieronder valt o.a. het gratis kunnen parkeren in de centra.

De PVV is van mening dat er geen duurzaamheidssubsidies meer verstrekt mogen worden.
Investeringen in duurzaamheid moeten zichzelf kunnen terugverdienen.
Daarmee is ook direct gezegd dat er wat de PVV betreft geen windturbines in de gemeente Sittard-Geleen komen.