Onze fractie is in vergelijking met andere partijen bovengemiddeld productief én effectief in het aandeel aangenomen moties en amendementen.

Onze fractie heeft 15,2% van de totale hoeveelheid ingediend. De PVV wordt in de gemeenteraad door 3 raadsleden vertegenwoordigd. Deze raadsleden hebben gemiddeld 1,7 bespreekstukken ingediend.

Platform046 zocht het uit, zie link.