invloed radicale islam in moskee Geleen

Ze zouden er bijna een film over kunnen maken hoe de jongere generatie moskeegangers het oude moskeebestuur hebben vervangen, met als doel een radicaler islam geluid te laten horen. Dat staat in het kersverse rapport van de Parlementaire Enquêtecommissie.

- College heeft al aangegeven niet te kunnen en willen handhaven op die locatie omdat dit zogenaamd niet kan vanuit de Grondwet omdat het een "religieus" gebouw is.

- Ook heeft College aangegeven geen onderwijstoezicht te kunnen uitvoeren, omdat het "informeel weekendonderwijs" is dat buiten de bevoegdheid van Onderwijsinspectie valt.

- En tot slot heeft het College aangegeven dat het radicale moskeebestuur geen contact meer wenst te hebben met het gemeentebestuur. Dat kan blijkbaar zomaar als het hen niet uitkomt.

Kortom: dialoog, controle, preventie, handhaving en sanctionering zijn allemaal niet mogelijk bij de Al Houda moskee in Geleen. Wat nodig is om dit te veranderen zijn:

- een wetswijziging (aanpassing zodanig dat de vrijheid van godsdienst niet tot gevolg heeft dat daardoor gebouwen of personen waar vermoedens zijn van radicalisering niet gemonitord mogen worden, en

- een daadkrachtiger optreden door College en Burgemeester bij de inzet van bevoegdheden.

Onze PVV-fractie zal hier aandacht voor blijven vragen.

Momenteel lopen nog onze vragen over de commerciële verhuur van loodsen op dit moskeeterrein, waar het College gelet op de termijn binnenkort antwoord op zal moeten geven.