Inbreng van raadslid Daryl Pfoster over het agendapunt Proeftuin Gasvrije wijk Limbrichterveld Noord

 

Het Groene Net voorzitter. En om meteen met de deur in huis binnen te vallen, het meest onzalige project wat ik tot nu toe heb gelezen. En waarom voorzitter. Omwille van 2 belangrijke argumenten. Financieel als de praktische uitvoerbaarheid hiervan.

Zoals de CDA fractie terecht constateert in de technische vragen is er een onrechtmatigheid geconstateerd van ruim 1.8 miljoen en een verlies van 4 miljoen van HGN. Een aantal miljoenen aan belastinggeld waar de wethouder wel eens wat meer opheldering over kan geven. Hoe kan dit NU pas geconstateerd worden en waarom is de raad hier niet veel eerder over geinformeerd?

In de beantwoording van mijn schriftelijke vragen stelt de portefeilehouder nog dat Het Groene Net zowel financieel als technisch de beste oplossing. Hoe kan de wethouder nu nog met droge ogen beweren dat wij financieel nog wel in control zijn over dit project?

Daarnaast constateren wij uit de eerdere beantwoording het de bedoeling is dat op vrij korte termijn bijna alle inwoners moeten over stappen op het Groene Net. Zoals in het stuk staat worden ze anders ‘’verleid’’ om over te stappen. De PVV maakt ernstig bezwaar tegen deze woordkeuze. Buurtbewoners moeten op een normale manier geinformeerd worden, onderbouwd met feitelijke argumenten en cijfers. Het is heel simpel als buurtbewoner wil ik gewoon zien of ik duurder of goedkoper uit ben.

Laat ik daar eens even verder op borduren op het goedkoper of duurder uit zijn. Zoals in de stukken helder vermeld staat zijn de totale kosten van isolatie warmtepomp 17.500 euro. Daar gaat een bijdrage van ruim 5000 euro van af waardoor een gezin nog eens rond de 11.696 aan eigen bijdrage moet betalen. Met alle respect voorzitter. Is de wethouder er zich van bewust dat veel gezinnen dit niet zo snel op de plank hebben liggen.

En dan hebben we het ook nog eens over het bedrag van 2500 euro voor het warmteafgifte systeem.

Dat gezeghebbende voorzitter kijkende naar andere ontwikkelingen zoals Gasprijzen en warmteprijzen zijn in Nederland aan elkaar gekoppeld. Volgens dit principe zouden de bewoners daarom niet meer energiekosten mogen betalen dan wanneer zij op gas stoken. Begin dit jaar is de belasting op gas omhoog gegaan en steeg de gasprijs. De rekening voor gebruikers van het warmtenet steeg mee.
Het probleem is dat niet duidelijk is hoe de rekeningen in elkaar zitten. Wat kost het warmtenet? Wat is de afschrijving? Het is gewoon niet transparant.

Daarom vragen wij ook om een onderzoeksopdracht uit te zetten bij de Rekenkamer, om dit in kaart te brengen.

Dan voorzitter,
Het aanbestedingskader. Ook dit is totaal niet transparant gemaakt. In het stuk staat dat het project is ondergebracht bij 2 gelieerde partijen. In hoeverre is er uberhaupt sprake geweest van een openbare aanbesteding waar meerdere marktijen zich hadden kunnen melden? Sanne Akerboom, dokter in de energietransitie (Uni Utrecht) pleit voor een openbare en transparante aanbestedingsprocedure. Volgens haar kunnen we dan veel beter sturen op toegang tot informatie, inclusief de prijs opbouw en alternatieven. Dat laatste voorzitter heb ik al eens eerder gevraagd in mijn schriftelijke vragen. Eenzijdig is er toen voor gekozen voor het GroeneNet.

In aanbestedingen moeten ook meer prikkels komen voor innovatie zoals nieuwe, meer efficiente soorten wartmenetten. Zoals ik al eerder suggereerde waarbij te denken valt aan hybride wartmeoplossingen.

Tot slot voorzitter. Wij kiezen er niet voor om de buurtbewoners van Limbrichterveld met het Groene Net op te zadelen. De hoge kosten in gebruik, het vernietigen van de energie infrastructuur terwijl de toekomst de alternatieven effcienter en wellicht goedkoper worden, gebrek aan transparantie etc.