Stemverklaring Windpark Holtum

Afgelopen donderdag heeft onze PVV fractie TEGEN het Windpark in Holtum gestemd. Ons raadslid Tom Roest heeft als belangrijkste redenen om tegen te stemmen genoemd:

🤷‍♂️ Met de belangen van omwonenden, bedrijven en van de actiegroep BLOW-HN is onvoldoende rekening gehouden door het College.

🌪 De rapporten zijn eenzijdig en lijken toegeschreven te zijn naar het doordrammen van de windturbines. ENGIE en de wethouder van Groenlinks streven koste wat kost één en hetzelfde doel na, waardoor door hen alle tegenargumenten van tafel worden geveegd.

🗑 Nieuwe rapporten met een second opinion of onderzoek naar alternatieve plannen in plaats van dit windpark wordt door de wethouder naar de prullenbak verwezen. Brieven en vragen van omwonenden en raadsleden worden niet of onvolledig beantwoord.

🔊 Geluidsnormen en andere negatieve effecten van de turbines kunnen medische klachten veroorzaken voor omwonenden en personeel van de omliggende bedrijven en dat vinden wij onaanvaardbaar.

📢 De ruimtelijke impact van de windturbines is gigantisch vanwege de enorm korte afstand tot de woningen in de kerkdorpen van de omliggende kerkdorpen.

 Windturbines zijn gehaktmolens die jaarlijks het leven kost aan honderden dieren, waaronder roofvogels, reigers, trekvogels, vleermuizen en insecten.

🤦‍♂️ Het profijtplan voor de omwonenden om tegemoet te komen aan leefbaarheid is onvoldoende concreet uitgewerkt. Dit vindt de wethouder niet zo belangrijk.

Ondanks dat er maatschappelijk veel weerstand en weinig draagvlak voor dit plan was, heeft de meerderheid van de gemeenteraad dit onzalige plan van Groenlinks wethouder toch goedgekeurd. Dit betekent dat het windpark Holtum de komende periode formeel in procedure gaat. Inwoners, bedrijven en belangenorganisaties hebben nu de mogelijkheid om bezwaren in te dienen. Ook de petitie van BLOW-HN staat nog open. Dit onderwerp raakt álle inwoners, want dit had ook in uw eigen achtertuin geweest kunnen zijn.

Onze PVV fractie zal zich blijven verzetten tegen dit Windpark Holtum want het kan ook anders! Wij komen op voor de leefbaarheid, de gezondheid van mensen, de economische belangen van bedrijven en werkgelegenheid, en de ruimtelijke waarden in het gebied voor flora en fauna.

Neem contact met ons op als u over dit onderwerp met ons in gesprek wilt.
Raadslid Tom Roest is onze woordvoerder hiervan.

https://www.facebook.com/pg/neetegenwindturbinesholtumnoord/posts/