Stemverklaring bouw van 27 appartementen in de Sittardse wijk Overhoven

🏗 PVV heeft gestemd TEGEN de bouw van 27 appartementen met zonneweide en parkeerplaats langs de spoorlijn in de Sittardse wijk Overhoven. Het voorstel kwam donderdag tijdens een digitale gemeenteraadsvergadering aan de orde.

 Onze fractievoorzitter Thijs Klaassen wees de raad er op dat wethouder Meekels van het GOB zich in dit voorstel baseert op oud beleid, en dat dit niet klopt. Ook werd aan de wethouder gevraagd waarom de lijst met harde plannen niet bij de stukken zit, en tevens hoe de wethouder al weet dat dit goede kwaliteit woningen zouden worden terwijl de ontwikkelaar zelf nog niet eens weet welke soort woningen er gebouwd zouden worden. Wethouder Meekels had op deze vragen geen sluitend antwoord. Het plan faalt.

 Onze PVV fractie is van mening dat het College heeft geprobeerd zich door dit dossier heen te bluffen. Op veel onduidelijke zaken kon geen antwoord worden gegeven, en gelukkig heeft een meerderheid van 20 raadsleden uiteindelijk tegen dit plan gestemd (en 17 raadsleden hebben vóór gesteld, waarvan de voltallige GOB fractie). Op een simpele vraag van onze fractievoorzitter over het geldende beleidskader kon de woordvoerder in de raad van het GOB geen antwoord geven. Dit betekent dat het voorstel van het College is verworpen, en dat is een uitslag die we in de gemeenteraad van Sittard-Geleen niet gewend zijn. Zou het tijdperk van grote machtsblokken en bluf-politiek voorbij zijn?

⁉️ Wat de PVV fractie betreft moet het College hier lering uit trekken. Namelijk dat voorstellen aan de raad op een zorgvuldige manier moeten worden onderbouwd, dat op vragen gewoon een realistisch antwoord gegeven moet kunnen worden, en vooral ook dat met terechte bezwaren van omwonenden rekening wordt gehouden. Kortom: geen onzin verkopen!

 Of we dit dossier over een tijd weer terug zien in raad dat zou zomaar kunnen, maar wij denken dat de wethouder eerst zijn wonden zal gaan likken na deze vingerwijzing van de gemeenteraad.

🏆 De PVV fractie is tevreden dat het voorstel is weggestemd. Wel zijn en blijven wij voorstander van goede bouwplannen die en zorgvuldige procedure kennen, want er is nog steeds een tekort aan woningen voor onze eigen mensen met een zorgvraag, betaalbare huur en voor starters. En geen verdringing op de woningmarkt door nieuwkomers van buitenaf.

 Voor dit onderwerp zullen wij dan ook aandacht blijven vragen in de aankomende behandeling van de nieuwe woonvisies.