Toelichting van fractievoorzitter Thijs Klaassen over de motie zorgbuurthuizen

Motie Zorgbuurthuizen ingediend door fractievoorzitter Thijs Klaassen (PVV) tijdens de raadsvergadering van 26-09-2019. De motie is unaniem aangenomen.