Raadslid Daryl Pfoster stelt schriftelijke vragen over de brief van Stichting Horeca Markt Sittard

 

Geacht college,

De PVV fractie heeft kennisgenomen van de brief die Stichting Horeca Markt Sittard (SHMS) heeft ingezonden en ons 10 april is bereikt. SHMS wil graag samenwerken met de gemeente aan een gezonde gemeente en uiten een aantal zorgpunten over de situatie van de binnenstad.

Naar aanleiding hiervan heeft de PVV de volgende vragen:

1) Herkent het college zich in de zorgenpunten dat SHMS aankaart?
2) Klopt het dat de portefeuillehouder de uitspraak ‘’Deze punten moeten toch snel en eenvoudig te realiseren zijn’’ heeft uitgesproken? Zo ja, waarom zijn de betreffende punten nog niet gerealiseerd? De PVV fractie is hier nogal verbaasd over, juist omdat samenwerking met stichtingen, verenigingen en burgers een belangrijk onderdeel is binnen het coalitieakkoord.
3) Is het college bereid om met SHMS te werken aan een actieplan, zoals in de brief vermeld, en deze voor te leggen aan de Raad ter besluitvorming?
4) In het artikel op de website van De Limburger staat vermeld dat ‘’De gemeente laat in een eerste reactie weten dat wanneer de veiligheid in het geding is altijd direct maatregelen worden genomen.’’ Welke maatregelen zijn er tot dusver genomen?
4B) Zijn deze maatregelen genomen na het schrijven van SHMS of daarvoor? Uit de brief is immers duidelijk naar voren gekomen dat er weinig is gedaan aan de zorgpunten die zijn aangekaart.

In afwachting op uw antwoord.

Namens de PVV fractie,

Daryl Pfoster
Raadslid