Burgercommissielid Jos Coumans stelt schriftelijke vragen inzake ongevallen geplaatste roosters Geleen centrum

 

 Geacht College,

De PVV-fractie heeft van een aantal burgers signalen ontvangen over de geplaatste roosters (zie foto in de bijlage) bij een aantal bomen in Geleen centrum. Daarbij hebben wij te horen gekregen dat er op dit moment in totaal 4 oudere personen zijn gestruikeld waarbij een dame behandeld is geworden bij het Rode Kruis. Ondergetekende is zelf gaan kijken wat de oorzaak hiervan is en heeft geconstateerd dat dit door de groei van de bomen is gekomen, waarbij de roosters zijn ‘opgezet’ en hierdoor een struikelgevaar is ontstaan.

Naar aanleiding hiervan heeft de PVV een aantal vragen:

1. Is het college het met de PVV eens dat de situatie zoals is omschreven en te zien is op de betreffende foto niet wenselijk voor het terras bezoek?
2. Is het college het er mee eens dat door de bezuinigingen op onderhoudswerkzaamheden, deze gevaarlijke situatie en soort gelijke gevaarlijke situaties ontstaan? Zo nee, waarom niet?
3. Welke maatregelen gaat het college op korte termijn inzetten om iets aan deze situatie te doen, zodat er geen ongelukken meer gebeuren?

Wij zien uw antwoorden graag binnen de gestelde termijn tegemoet.

Met vriendelijke groet, 
Namens de PVV-fractie,
Jos Coumans 
Burgercommisielid PVV Sittard-Geleen

BIJLAGE: