Raadslid Daryl Pfoster stelt schriftelijke vragen inzake afvaldumpingen buitengebied.

 

Geacht College,


De PVV fractie heeft kennisgenomen van het artikel dat 08 Augustus is verschenen op de website van
1Limburg, waarbij onze inwoners zich zorgen over afvaldumpingen in hun buurt. Zo liggen de bosjes
tussen de Selfkant (DE) en onze gemeentegrens vol met kerstinventaris, barbecues en etenswaren
tot grote ergernis van omwonenden 1 .

Uiteindelijk hebben een aantal bewoners zich samengepakt om de rotzooi op te ruimen, een initiatief
die wij als PVV fractie zeker van harte ondersteunen. Maar in principe willen wij structurele
maatregelen zien om dergelijke dumpingen te voorkomen. Wij staan als PVV voor een leefbare stad
en daar horen deze toestanden niet in thuis.

Naar aanleiding hiervan hebben wij de volgende vragen.

1. Is er buiten het gebied Selfkant/Sittard-Geleen zicht op het aantal afvaldumpingen dat zich
voordoet op diverse andere locaties? Is dit in beeld gebracht? Zo nee, bent u bereid om dit
op korte termijn inzichtelijk te maken.
2. Is het college bereid om extra (preventieve) maatregelen te nemen om afvaldumpingen in
het buitengebied tegen te gaan?
3. De PVV ziet extra handhaving als een oplossing om een groot gedeelte van het probleem
tegen te gaan. Is het college van plan om meer te gaan handhaven daar waar meer
afvaldumpingen zijn? Wat de PVV betreft kan dit niet ver genoeg gaan, door letterlijk het
afval in de zakken uit te pluizen om de dader te achterhalen.

Een van de oorzaken dat afvaldumpingen in het buitengebied toenemen zijn onder andere de
drempels om het afval bij de betreffende milieustraten in te leveren. Hierbij kan gedacht worden aan
de openingstijden, legitimatieplicht, wijze van aanleveren afval, administratieve meldingen (vooraf
melding doen) etc. De PVV is van mening om dergelijke drempels weg te nemen.

4. Is het college bereid om met de beheerders van de milieustraat het gesprek aan te gaan
zodat zij o.b.v. hun expertise en praktijk ervaring hierin een advies kunnen meegeven richting
het college en raad. Zij hebben immers het beste zicht op wanneer zij mensen moeten
wegsturen bij milieustraten en kunnen daarmee het aantal afvaldumpingen voorkomen
5. Kan het college aangeven welke drempels zij eventueel willen wegnemen?

Voorts is de PVV van mening dat het ook een kwestie is van gedrag en bewustwording. In de
provincie Brabant is er begin dit jaar een campagne gestart onder de titel ‘’Afval dumpen doe je
niet’’. Een onderdeel hiervan is de Gratis BuitenBeter-app. Als iemand tuinstoelen, tegels,
keukentafels etc. vindt dan maakt diegene hiervan een foto en stuurt dit naar de gemeente. Middels
GPS locatie kan de gemeente tot actie overgaan 2 .

6. Hoe staat het college tegenover dit initiatief? Zijn er mogelijkheden om eventueel samen
met de provincie Limburg en onze buurtgemeenten een dergelijke campagne te starten om
de bewustwording, mogelijkheden maar ook de pakkans van daders te vergroten?

Namens de PVV fractie,
Daryl Pfoster
Raadslid

1 https://www.1limburg.nl/inwoners-sittard-geleen-gefrustreerd-door-afvaldumpingen

2 https://www.internetbode.nl/regio/bergen-op-zoom/algemeen/283713/campagne-van-start-tegen-
afvaldumpingen-dumpen-doe-je-niet-