Raadslid Daryl Pfoster stelt schriftelijke vragen inzake Brand Biomassacentrale

Geacht college,

Op donderdag 28 augustus zijn onze inwoners opgeschrikt door een enorme rookpluim boven onze gemeente. De oorzaak was een brand bij de biomassacentrale in Sittard. Inmiddels is de brand volledig onder controle en zijn er gelukkig geen gewonden gevallen.

Wij kunnen ons wel voorstellen dat deze brand wel gevolgen kan hebben voor de restwarmte die vanuit de biomassacentrale benut wordt voor het Groene Net (HGN). Er zijn immers al wat woningen en appartementen aangesloten op HGN.

Op basis van dit incident heeft de PVV fractie de volgende vragen:

1.Kan het college exact aangeven hoe deze brand is ontstaan? Daarbij willen wij graag een uitgebreide (technische) rapportage ontvangen wat hiervan de oorzaken zijn geweest en op welke manier dit in de toekomst voorkomen kan worden.

2.Wat zijn de totale kosten ten gevolge van deze brand en welke instantie is verantwoordelijk voor het herstellen van de schade en dus het maken van extra meerkosten? Kan het college garanderen dat de belasting betaler van Sittard-Geleen geen eurocent extra betaald voor (her) opbouw van deze centrale?

3.Kan het college aangeven wat de gevolgen zijn voor de gebruikers van HGN door deze brand? Zowel financieel als technisch.

4.Is er sinds de start van het HGN / biomassacentrale ooit een calamiteitenplan gemaakt? Zo nee, waarom niet? Immer in 2007 was er ook een ongeluk in deze centrale. Welke lessen zijn er toen getrokken uit dit incident en is dit meegenomen in een eventueel calamiteitenplan.

 

 

Namens de PVV fractie.

Daryl Pfoster
Raadslid