Schriftelijke vragen inzake Whatsapp stop

Geacht college,

Op de website van de Sittard-Geleen Nieuws heeft de PVV fractie kennis kunnen nemen van het bericht dat de gemeente vanaf 7 december 2019 niet meer bereikbaar is via Whatsapp. Reden zou zijn dat Whatsapp gemeenten niet meer toestaat om gebruik te maken van Whatsapp voor contact tussen burgers en de gemeente.

De PVV ziet Whatsapp als een laagdrempelige manier voor inwoners om te communiceren met de gemeente. Het is bovendien gratis en bijna iedere smartphone gebruiker maakt gebruik van deze app. Het zou daarom jammer zijn als deze digitale dienstverlening zou verdwijnen.

De PVV fractie heeft daarom de volgende vragen.

1) Is er door de gemeente Sittard-Geleen, wellicht in VNG verband, contact met het bedrijf Whatsapp wanneer deze dienst weer wordt aangeboden?

2) In navolging van vraag 1: ‘’Volgens de VNG kunnen gemeenten tijdelijk gebruik maken van de business variant. Die is eigenlijk bedoeld voor commerciële bedrijven, maar als gemeenten aan bepaalde voorwaarden voldoen, mogen ze die gebruiken tot de definitieve versie.1 ’’ Welke voorwaarden zijn dit precies en kan de gemeente Sittard-Geleen hieraan voldoen?

3) Kan er in de tussentijd een alternatief worden aangeboden? Denk hierbij een apps zoals Viber en Telegram. Wellicht kunnen er alternatieven onderzocht worden bij welke online dienstverlener deze laagdrempelige manier van communicatie gecontinueerd kan worden. Graag horen wij hoe het college hier tegenover staat?

In afwachting van uw antwoord verblijven wij.

Namens de PVV fractie.

Daryl Pfoster
Raadslid